Styret i Holtsmark Golfklubb

Ronde

Bjørn Ronde Nicholaisen

Styreleder

Per Morten

Per Morten Jensen

Styremedlem

Anne Gullberg

Anne Schill Gullberg

Styremedlem